Ana içeriğe geçin
Gartner logosu
Gartner Peer Insights logosu

Müşteriyi tanıma

CRM Müşteri Adayı Yönetimi İçin 2020 Gartner Peer Insights Müşterilerin Tercihi

Microsoft, CRM Müşteri Adayı Yönetimi için Gartner 2020 Peer Insights Müşterilerin Tercihlerinden biri olarak seçildi. Gartner Peer Insights Müşterilerin Tercihi, doğrulanmış son kullanıcı uzmanlardan hem en yüksek sayıda değerlendirme hem de en yüksek genel kullanıcı puanı alan tedarikçileri takdir etmektedir. Ölçütler, son 12 ayda pazar için ortalama puana eşit veya bundan daha yüksek genel puan (5,0 üzerinden) ile 50'den fazla onaylanmış değerlendirme içermektedir. Microsoft, CRM Müşteri Adayı Yönetimi için 4,4 genel Peer Insights puanı aldı.

Raporu okuyun

GARTNER PEER INSIGHTS MÜŞTERİLERİN TERCİHİ rozeti, Gartner Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari markası ve servis markası olup burada izinle kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Gartner Peer Insights Müşterilerin Tercihi bağımsız son kullanıcı incelemeleri, değerlendirmeleri ve belgelenmiş bir metodolojiye göre uygulanan verilerinden oluşan öznel görüşlerden oluşur; bunlar Gartner veya bağlı kuruluşlarının görüşlerini temsil etmez ya da destek anlamına gelmez.


Hestermann'ın hazırladığı Gartner Magic Quadrant raporu

Kaynak: Hestermann, 22 Haziran 2020

Uzman tanıma

Ürün Merkezli Kurumlar İçin Bulut ERP'si Gartner Magic Quadrant'ı

Önde gelen bağımsız araştırma firmalarından biri olan Gartner, Microsoft Dynamics 365'i, Ürün Merkezli Kurumlar İçin Bulut ERP'si 2020 Magic Quadrant'ında Vizyoner olarak kabul etti.

Sales Force Automation için Gartner Magic Quadrant

Gartner Microsoft'u satış grubu otomasyonu pazarındaki eksiksiz vizyonunu ve yürütme yeteneğini temel alarak bir kez daha 2019 Sales Force Automation Magic Quadrant'ında Leaders Quadrant'ta konumlandırdı. Gartner "Tedarikçiler geçen yıl veri yakalama, tahmine dayalı analiz ve ilişki zekasına yönelik yapay zekayı iyileştirdi." ifadesini kullandı.


Bu grafikler, Gartner, Inc. tarafından daha büyük bir araştırma belgesinin bir parçası olarak yayımlanmıştır ve belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi istek üzerine Microsoft'tan alınabilir.

Gartner, yaptığı araştırma yayımlarında bahsedilen hiçbir tedarikçi, ürün veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek derecelendirmeyi verdiği ya da başka bir sıfatla nitelendirdiği tedarikçileri kullanmaları tavsiyesinde bulunmaz. Gartner araştırma yayımları, Gartner’ın araştırma kurumunun fikirlerinden oluşur ve gerçeğin beyanı olarak kabul edilmemelidir. Gartner, bu araştırmayla ilgili olarak, ticari elverişliliğe ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere açık veya zımni her çeşit garantiyi reddeder.

GARTNER, ABD'de veya diğer ülkelerde Gartner, Inc.'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve servis markasıdır ve burada izinle kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.