ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำรวจแผนการทำงานของผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

เราพัฒนาความสามารถใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของคุณ แผนการทำงานของผลิตภัณฑ์มีข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะมีอยู่ในเวฟถัดไปของการอัปเดตผลิตภัณฑ์

แผนการรีลีส

Dynamics 365

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรีลีส 2021 เวฟ 1 และหลักเป้าหมายสำคัญ

Power Platform

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรีลีส 2021 เวฟ 1 และหลักเป้าหมายสำคัญ

ไทม์ไลน์ของการรีลีสรอบถัดไป รีลีส 2021 เวฟ 2

(ตุลาคม 2021–มีนาคม 2022)

14 กรกฎาคม

มีแผนการรีลีส 

เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ ที่กำลังจะมาถึง

2 สิงหาคม

มีการเข้าถึงล่วงหน้า 

ลองใช้คุณลักษณะต่างๆ ก่อนที่จะเปิดใช้งาน โดยอัตโนมัติ

1 ตุลาคม

ความพร้อมใช้งานทั่วไป

การปรับใช้งานเฉพาะภูมิภาคเริ่มต้นในวันที่ 2 ตุลาคม

สำรวจความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 และ Power Platform ตามภูมิศาสตร์