ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบ ERP สากลคืออะไร

ระบบ ERP สากลสามารถช่วยปรับการทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรข้ามชาติ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือที่เรียกว่าระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมข้อมูลและสารสนเทศเข้ากับแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อในฝ่ายต่างๆ สำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายประเทศ ระบบ ERP สากลให้มุมมองเดียวในแบบเรียลไทม์สำหรับทุกแง่มุมของธุรกิจ 

ระบบอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะสำคัญของระบบ ERP ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันแบบรวม งานที่เคยทำด้วยตนเองก่อนหน้านี้สามารถดำเนินการในแบบอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ซึ่งจะสร้างประสิทธิภาพที่สำคัญ ลดงานเอกสาร และลดการเลิกใช้บริการ 

หน้านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคุณลักษณะและประโยชน์ของระบบ ERP สากลได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้คุณพิจารณาได้ว่าระบบ ERP สากลกเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ 

ระบบ ERP สากลและระบบ ERP มาตรฐานแตกต่างกันอย่างไร 

ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะและประโยชน์แบบเดียวกับที่คุณจะพบใน ระบบ ERP แบบดั้งเดิมมากกว่า รวมถึงคุณลักษณะเพิ่มเติมที่สำคัญต่อธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายประเทศ คุณลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้รองรับสถานการณ์ต่างๆ  เช่น:

 • หลายสกุลเงิน
 • หลายภาษา
 • ข้อบังคับด้านภาษีในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

นอกเหนือจากคุณลักษณะเฉพาะสำหรับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้แล้ว ระบบ ERP สากลยังให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชี การผลิต การค้าปลีก ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง ทรัพยากรบุคคล และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า  (CRM)

ระบบ ERP สากลเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ 

การมีมุมมองระดับสูงของแต่ละสาขาธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางธุรกิจ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้เมื่อบริษัทในเครือต่างๆ ดำเนินธุรกิจด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน และมีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ 

คำถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทราบว่า ERP สากลเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ :

 • ธุรกิจของคุณดำเนินการในหลายประเทศหรือไม่

  ทุกประเทศมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะซึ่งระบบ ERP มาตรฐานอาจไม่สามารถรองรับได้ ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่แตกต่างกัน 

 • ธุรกิจของคุณรองรับหลายสกุลเงินหรือไม่

  หากคุณมียอดขาย ค่าใช้จ่าย หรือซัพพลายเออร์ในประเทศต่างๆ คุณอาจพบสกุลเงินที่แตกต่างกัน ระบบ ERP สากลจะช่วยติดตามความต้องการทางบัญชีโดยไม่คำนึงถึงสกลุเงิน 

 • คุณต้องจ่ายภาษีในประเทศต่างๆ หรือไม่

  ระบบ ERP สากลสามารถช่วยให้คุณตามทันและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีปัจจุบันและกฎระเบียบการรายงานในหลายประเทศและพื้นที่ภูมิศาสตร์ 

 • คุณมีศูนย์ข้อมูลทั่วโลกหรือไม่

  แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจทำงานอยู่ในประเทศเดียว แต่การดำเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดอาจมีข้อบังคับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ERP สากลสามารถช่วยจัดการความจำเป็นในการรายงานของหลายๆ ประเทศ 

 • คุณเพิ่งซื้อบริษัทใหม่หรือคุณมีการขยายตลาดในอนาคตของคุณหรือไม่ 

  การซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการใหม่ส่งผลให้มีการรายงาน เครื่องมือ และข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจำเป็นต้องรวมเข้ากับระบบของคุณ ระบบ ERP สากลจะเป็นประโยชน์ หากคุณต้องการเชื่อมโยงระบบจากบริษัทที่แตกต่างกัน 

หากสถานการณ์เหล่านี้เป็นแบบเดียวกับธุรกิจของคุณ ระบบ ERP สากลอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติในหลายฝ่ายและสายงานของธุรกิจของคุณ 

คุณลักษณะและประโยชน์ของระบบ ERP สากล 

ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของธุรกิจของคุณ คุณลักษณะสำคัญบางประการและประโยชน์ของระบบ ERP สากลมีดังนี้ :

 • การกำหนดมาตรฐานและความสอดคล้อง

  สร้างและดูแลรูปแบบการดำเนินงานทั่วโลกด้วยเมตริกที่เป็นมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน 

 • ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพ

  เพิ่มศักยภาพให้พนักงานมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจโดยการกำจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง 

 • นำแนวทางปฏิบัติสุดมาใช้

  ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการรักษาไว้ซึ่งแนวทางปฏิบัติซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานระดับโลกที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

  ลดความเสี่ยงด้วยการติดตามและตรวจสอบข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานที่ตั้งและพื้นที่ภูมิศาสตร์ทุกแห่ง 

 • การดำเนินงานที่คล่องตัว

  ปรับปรุงการมองเห็นและขจัดปัญหาคอขวดด้วยการสร้างการทำงานที่ราบรื่นกว่าที่เคยเป็นมา 

 • ต้นทุนที่ลดลง

  ปรับปรุงการควบคุมงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก 

สิ่งที่ควรมองหาในระบบ ERP สากล 

เมื่อพิจารณาระบบ ERP สากล การตรวจสอบว่าความท้าทายหลักของคุณคืออะไร ข้อมูลใดบ้างที่อาจต้องรวมเข้าด้วยกัน และสิ่งใดที่ต้องรวมไว้ในระบบของคุณ จะเป็นประโยชน์ ข้อมูลนี้จะช่วยคุณค้นหาระบบที่มีคุณลักษณะที่คุณต้องการ ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณาเมื่อคุณประเมิน ERP สากลที่เป็นไปได้ :

ทันสมัยและ เชื่อมต่อกัน

พิจารณาระบบที่ช่วยเชื่อมต่อระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมดของคุณ อย่ามุ่งเน้นเพราะ ERP เพียงอย่างเดียว แต่ให้มองที่ปัญญาประดิษฐ์ สื่อสังคม แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่องทางการสื่อสารทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลของคุณด้วย 

สามารถปรับเปลี่ยนได้

ค้นหาระบบที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ โดยให้คุณผสานรวมกับเทคโนโลยีต่างๆ ขยายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ และสร้างโซลูชันใหม่ๆ ตามที่คุณต้องการ 

ราบรื่นและปรับขนาดได้

ยิ่งระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพื่อให้มีการสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวและมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 

ค้นพบ Microsoft Dynamics 365

พลิกโฉมธุรกิจของคุณสำหรับยุคดิจิทัลด้วย Microsoft Dynamics 365 แอปพลิเคชันทางธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผสานรวมความสามารถของ ERP และ CRM ในส่วนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ขจัดการแยกส่วนในธุรกิจของคุณด้วยระบบที่เชื่อมต่อ ซึ่งทำให้คุณเห็นมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของการขายและการดำเนินงาน 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

Dynamics 365 Finance และ Dynamics 365 Supply Chain Management รวมการเงินและการดำเนินงานทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมีข้อมูลรอบด้าน และปรับตัวเข้ากับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

Dynamics 365 Business Central ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อปรับปรุงและเชื่อมต่อกระบวนการทางธุรกิจ ปรับปรุงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และช่วยสร้างการเติบโต