Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Tillgänglighet för Dynamics 365 och Power Platform

Vårt globala nätverk med datacenter erbjuder tre placeringsnivåer, vilket hjälper dig att uppfylla kraven på datalagring, datasuveränitet och regelefterlevnad.

Global

Åtkomst till storskaliga, globalt anslutna molntjänster via det offentliga Internet som distribueras från Microsofts regionala datacenter.

Lokal

Hantera kraven på lokal datalagring genom att låta alla användare av det publika molnet i ett land lagra sina data i det landet.

Nationell

Lagra data i landet där företaget finns. Tillgång till storskaliga molntjänster som är isolerade från globala molntjänster och som distribueras från lokala datacenter.

Utforska produkttillgänglighet utifrån geografiskt område

Om du har några frågor, Kontakta oss.

Microsoft utfärdar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen som anges på den här sidan. Förväntade datum och funktioner är uppskattningar och kan komma att ändras utan föregående meddelande.