Gå vidare till huvudinnehållet

What is a CDP?

En kunddataplattform är lösningen på problemet med separata kunddatasystem och ses som framtidens marknadsföringsteknik. Med en kunddataplattform går det att skapa rätt kommunikation till rätt person vid rätt tidpunkt och personanpassa alla kontaktpunkter till kunden – från marknadsföring till försäljning och service.

Problemet med kunddata

För att enklare förstå vilka fördelar en kunddataplattform kan ha för din verksamhet, måste du också förstå varför företagets utveckling hämmas av kunddata som lagras i separata system.

Alla kanaler och datatyper som växt fram har inneburit allt större mängder kunddata. Alla dessa data samlas vanligtvis in av olika separata system, där de kan lagras men inte analyseras.

Kunddata kan omfatta allt från anonyma annonsexponeringar och kända inköp till produktanvändning och kontakter med kundtjänst. Det finns tre huvudsakliga typer av kunddata:

  • Beteende: Skapas genom en kunds interaktioner med ett företag via enheter som är anslutna till internet. Den här typen av data spårar vilka webbplatser som besöks, vilka appar som hämtas och vilka spel som spelas.
  • Demografi: Socioekonomisk information som ålder, kön, nationalitet, inkomst, utbildning, intressen och anställning.
  • Transaktioner: Dokumenterar ett utbyte, en överenskommelse eller en överföring som sker mellan organisationer och/eller personer. Har vanligtvis kommersiell eller juridisk betydelse och kan omfatta transaktioner som inköp, returer, betalningar, registreringar, reservationer och prenumerationer.

Om kunddata lagras i separata system blir det svårt att förstå vilka kunderna är, vad de gör och vad de vill ha. Utan dataunderbyggda insikter i verksamhetens kärna går det inte att fatta riktigt effektiva beslut.

Varje enskild kategori kunddata kan användas för att förbättra kommunikationen med nya och befintliga kunder. Men för att kunddata ska bli riktigt användbara får de inte vara separerade utan måste vara samordnade och tillgängliga.

How a CDP can help

Simply put, a CDP is the solution to the customer data problem. It’s a unified database that centralizes customer data from all sources and is accessible to other systems. Far from simply aggregating that data, a CDP is designed to analyze this multi-source data and provide insights, recommendations, and a holistic view of each customer that’s based on data from every stage of the buyer’s journey.

Kunderna förväntar sig och efterfrågar personliga upplevelser och det enda sättet att erbjuda detta är att få en bättre förståelse av vad de vill ha och behöver. Genom en kunddataplattform kan du skapa den grund som behövs för denna förståelse. Den kan även användas för skapa bättre och mer intressanta kontaktpunkter med kunderna:

Kundprofil för marknadsföring: Utveckla riktade tillvägagångssätt för alla kanaler, med relevant innehåll och kampanjer som höjer konverteringsgraden, ökar avkastningen från marknadsföringsinvesteringarna och skapar konkurrensfördelar.
Kundprofil för försäljning: Optimera varje affärsmöjlighet genom att skapa detaljerade segment och anpassa försäljningskommunikationen med sammanhangsbaserad information. Det kan till exempel vara antalet intjänade förmåner, hur ofta inköpen görs, hur mycket kunden handlar för och de senaste inköpen.
Service: Utrusta kundtjänstpersonalen med kompletta kundprofiler så att de kan ge proaktiv support i flera kanaler, och kan ge kunderna den hjälp de behöver och få dem känna sig uppskattade.

Fördelarna med att använda en app som bygger på en kunddataplattform

A CDP can deliver numerous benefits to your organization in addition to the ones listed above:

  • Flexibility and agility: A CDP gives you greater flexibility to respond to consumer behavior and technology trends, which are always changing. You can build a technology stack on a solid data foundation that works seamlessly with the other systems you use.
  • AI and machine learning: Unless you have a dedicated team of AI experts in-house, advanced AI and machine learning capabilities such as natural language processing, predictive recommendations, and intelligent insights are cost-prohibitive to develop and implement yourself. These capabilities are built into some CDPs and provide the added advantage of more accurate predictions and insights that would otherwise be impossible to spot.
  • Greater efficiency: A CDP easily integrates the data from disparate sources, is more reliable than custom systems, and is easier to update. Whereas a proprietary system is resource-intensive and requires constant maintenance and troubleshooting, a CDP centralizes audiences and business rules so they can be applied across all the tools you use. This saves time and requires less ongoing effort from IT to maintain and update the solution.
  • Data accessibility: A CDP provides a central, accessible, and useful source of customer data that can be utilized by multiple departments to help grow your business. From marketing to sales, customer service, and business intelligence, a CDP provides the single, accurate source of truth you need to drive growth.

Skillnaden mellan en kunddataplattform och andra kunddatalösningar

En kunddataplattform påminner till vissa delar om andra kunddatalösningar, men det är viktigt att förstå hur en kunddataplattform skiljer sig från andra system du kanske redan använder.

Skillnaden mellan en kunddataplattform och CRM

Både kunddataplattformar och CRM-lösningar samlar in kunddata, men en kunddataplattform skapar en samordnad kundprofil som baseras på många olika datakällor både online och offline. En CRM-lösning lagrar bara det som kallas för förstahandsdata, eller kundens direkta interaktioner med företaget.

The difference between a CDP and DMP

Kunddataplattformar samlar in personligt identifierbar information som namn, postadress, e-postadress och telefonnummer för både anonyma och kända personer. Datahanteringsplattformar arbetar bara med data från tredje part och anonyma onlinedata som cookies, enheter och IP-adresser.

En kunddataplattform tar informationen ytterligare ett steg än vad som är möjligt med CRM-lösningar och datahanteringsplattformar, genom att integrera data från datakällor från första, andra och tredje part. Detta innebär att informationen från CRM-lösningar och datahanteringsplattformar samordnas och sammanställs på kunddataplattformen till en mer komplett bild av varje kund. Då kan du hitta all information du behöver med en enda app.

Tivoli Gardens skapar bättre gästupplevelser tack vare en kunddataplattform

Läs mer om hur dataunderbyggda insikter i kundens preferenser och beteenden från Dynamics 365 Customer Insights hjälper världens näst äldsta nöjespark att optimera kommunikationen i alla kontaktpunkter.

Läs mer om vad en modern kunddataplattform kan göra för ditt företag

Få en helhetsbild av dina kunder med Dynamics 365 Customer Insights, en kunddataplattform som är enkel att integrera med dina befintliga system med hjälp av hundratals inbyggda kopplingar.

Upptäck hur lösningen optimerar räckvidden med insikter och prediktioner som bygger på AI och maskininlärning, effektiviserar och automatiserar arbetsflöden som ökar produktiviteten och skyddar dina data med inbyggda verktyg för säkerhet och styrning.