Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service

Rozwiązuj problemy dotyczące klientów od samego początku i za każdym razem

Zapewniaj proaktywną obsługę

Zapewniaj spójne i niezawodne operacje, przewidując, wykrywając i rozwiązując problemy z usługą, zanim jeszcze dowiedzą się o nich klienci.

Obraz dotyczący świadczenia proaktywnych usług

Optymalizuj planowanie dzięki technologii AI

Oferuj wyjątkowe doświadczenie klientów w firmie, optymalizując zasoby i koszty przez wysyłanie techników, kiedy i gdzie są najbardziej potrzebni.

Obraz dotyczący interpretacji intencji klienta

Rozwiązuj problemy dzięki zagwarantowaniu naprawy za pierwszym razem

Buduj zaufanie i lojalność klientów, zapewniając technikom i menedżerom ds. usług właściwe narzędzia i informacje potrzebne do rozwiązywania problemów za pierwszym razem.

Obraz dotyczący gwarantowania rozwiązania w postaci naprawy za pierwszym razem

Przekształcaj cyfrowo z rozwiązaniem Dynamics 365

Liberty Travel

Firma Siemens Smart Infrastructure zmienia usługi

Dowiedz się, jak firma stawia czoła najpilniejszym wyzwaniom związanym z urbanizacją i zmianami klimatu, łącząc platformy energetyczne, budynki i obiekty przemysłowe.


Zapewniaj możliwość korzystania ze zróżnicowanych usług

Zapewnij dostęp do właściwych informacji w odpowiednim czasie

Zwiększ współczynniki napraw za pierwszym razem oraz produktywność techników dzięki następującym funkcjom:

  • Inteligentne planowanie trasy.
  • Integracja z Internetem rzeczy (IoT).
  • Zdalna współpraca z ekspertami dzięki użyciu rzeczywistości mieszanej.

Obejrzyj pokaz

Maksymalizuj wykorzystanie czasu techników i minimalizuj czas podróży

Pomóż dyspozytorom osiągnąć cele biznesowe dzięki następującym funkcjom:

  • Osadzona optymalizacja w obrębie tablicy harmonogramu.
  • Harmonogramy spełniające warunki umów dotyczących poziomu usług (SLA).
  • Możliwość przewidywania czasu podróży i czasu trwania pracy.

Kontroluj zasoby i zarządzaj nimi w celu skrócenia czasu przestojów

Zdefiniuj atrybuty, które charakteryzują różne zasoby za pomocą następujących funkcji:

  • Możliwość wskazywania lokalizacji składników majątku i ich hierarchii.
  • Możliwości wirtualnego grodzenia.
  • Monitorowanie właściwości składników majątku w czasie.

Raport Gartner Magic Quadrant dotyczący zarządzania usługami terenowymi

Dowiedz się, dlaczego Microsoft został uznany za lidera w raporcie Magic Quadrant za 2020 r. dotyczącym zarządzania usługami terenowymi i co to oznacza dla Twojej pracy z IoT.

Zrób następny krok

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.