Przejdź do głównej zawartości

Zobacz, co branża mówi o rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365

Przeczytaj najnowsze raporty i recenzje branżowe.

Gartner

Źródło: Hestermann, 22 czerwca 2020 r.

Zestawienie Gartner Magic Quadrant dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw

Gartner, wiodące niezależne przedsiębiorstwo badawcze, uznało rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 za wizjonerskie w swoim raporcie Magic Quadrant z 2020 roku dla usługi ERP w chmurze dla zorientowanych na produkt przedsiębiorstw.

* Ta grafika umieszczona w tej sekcji została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Nucleus

Nucleus Research — tabela wartości technologicznej ERP na rok 2020

Firma Nucleus Research uznała rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 za lidera w swoim raporcie Tabela wartości technologicznej ERP, w którym uwzględniono ponad dwadzieścia rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) na podstawie funkcjonalności i możliwości użytkowania.