Przejdź do głównej zawartości

Czym jest platforma zarządzania danymi (DMP)?

Mówiąc krótko, DMP to platforma, która pomaga w gromadzeniu, porządkowaniu i aktywowaniu danych z różnych źródeł i przekształcaniu ich w formę możliwą do wykorzystania. Platformy DMP mogą przetwarzać różne rodzaje danych i zarządzać nimi, ale najczęściej są wykorzystywane w przypadku informacji nieumożliwiających identyfikacji.

Wraz z kumulacją danych klientów kluczowym zadaniem staje się znalezienie inteligentnych rozwiązań służących do zarządzania tymi danymi i przechowywania ich. Odpowiedni system powinien wykonywać też inne zadania. Platforma DMP pomaga w rozwiązaniu problemu zbierania złożonych zestawów danych z różnych źródeł i zarządzania nimi, a dodatkowo analizuje te dane, dzięki czemu umożliwia podejmowanie skuteczniejszych decyzji, ułatwia pobieranie danych zewnętrznych i przekazywanie ich oraz łączy je z sieciami i giełdami reklamowymi stron trzecich, umożliwiając zakup reklam ukierunkowanych.

Platformy DMP mają jednak pewne ograniczenia, dlatego ważne, by sprawdzić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie do przechowywania danych i analizowania ich w przypadku Twojej firmy. W zależności od typu danych, z którymi pracujesz, odpowiedzią na Twoje potrzeby może być inny rodzaj systemu przechowywania danych.

Co można zrobić za pomocą DMP?

DMP zapewnia kilka możliwości wykorzystania szczegółowych danych:

 • Kierowanie reklam

  Zidentyfikuj profile swoich odbiorców i nakieruj reklamy bezpośrednio na wybranych klientów.

 • Spersonalizowana obsługa i zawartość

  Dostosuj zawartość i obsługę do odbiorców podzielonych na segmenty.

 • Współpraca z innymi platformami

  Połącz się bezpośrednio z giełdami reklam, aby wykupić ukierunkowane reklamy w odpowiednich miejscach.

 • Monetyzacja danych

  Kupuj, gromadź i analizuj dane typu 2nd i 3rd party oraz sprzedawaj własne dane jako dane 2nd party.

Jakimi rodzajami danych można zarządzać za pomocą DMP?

Dzięki DMP możesz gromadzić i analizować trzy różne rodzaje danych:

Dane typu 1st party

Dane typu 1st party zawierają wszystkie informacje zebrane przez bezpośredni kontakt z klientem, np. adresy e-mail, zachowania, dane demograficzne i historie zakupów. Można je zbierać bezpośrednio od odbiorców za pomocą formularzy, rejestracji i interakcji bezpośrednich, ale często są one gromadzone także za pomocą pikseli monitorujących, plików cookie oraz identyfikatorów urządzeń.

Mimo że DMP może zbierać i analizować dane typu 1st party, służą one tylko do generowania anonimowych profilów użytkowników i analiz na temat odbiorców. Danymi typu 1st party zarządza się zazwyczaj głównie za pomocą platformy platforma danych klienta (CDP), która gromadzi i organizuje wszystkie takie dane, a następnie dostarcza je do DMP, co umożliwia wprowadzenie ich do profilów odbiorców.

Dane typu 2nd party

Podobnie jak w przypadku danych typu 1st party, dane gromadzone przez organizacje typu 2nd party zawierają zazwyczaj informacje o klientach i ich zachowaniach oraz są gromadzone poprzez bezpośrednie interakcje, piksele monitorujące lub pliki cookie. Główną różnicą jest to, że dane zostały zebrane przez inną organizację, a nie przez Twoją firmę.

Dane organizacji zewnętrznych umożliwiają uzyskanie informacji o większej liczbie odbiorców niż Twoja aktualna pula klientów. Dane te można kupować od innych firm lub się nimi wymieniać poprzez umowy przynoszące obopólne korzyści. Sam proces wymiany danych jest ułatwiony dzięki DMP.

DMP nie może przeprowadzić analizy wyłącznie na podstawie danych typu 1st party, dlatego warto wykorzystać dane typu 2nd party do uzupełnienia i skalowania danych 1st party. Dzięki temu możesz zacząć tworzyć profile odbiorców i generować analizy, nawet jeśli Twoja obecna pula klientów jest zbyt mała do przeprowadzenia analiz na dużą skalę.

Dane typu 3rd party

Dane typu 3rd party to dane gromadzone z różnych źródeł, zebrane razem i udostępniane do zakupu. Zasadniczo duże agregatory danych nabywają dane typu 1st party od wydawców i innych właścicieli danych i gromadzą je w dużych zestawach danych, które następnie są udostępniane do zakupu przez DMP. Dane typu 3rd party służą do uzupełniania dwóch pozostałych rodzajów danych, dzięki czemu profile klientów są tworzone z większą precyzją i większą liczbą informacji.

Jak mogę analizować dane za pomocą DMP?

Analizuj dane i wykorzystuj je w DMP na czterech etapach:

 • Gromadzenie i organizacja

  Wykorzystaj swoją platformę DMP do zgromadzenia wszystkich danych 1st party, a następnie uzyskaj dane 2nd i 3rd party. Platforma podzieli wszystkie dane na kategorie i taksonomie na podstawie określonych przez Ciebie celów biznesowych i modeli marketingowych.

 • Identyfikacja segmentów odbiorców

  Platforma DMP przeanalizuje dane i wygeneruje segmenty odbiorców, które dokładnie odzwierciedlą Twoją bazę klientów w różnych kanałach na podstawie rozmaitych wspólnych cech.

 • Dogłębna analiza danych

  Wykorzystaj DMP do połączenia się z innymi narzędziami analitycznymi w celu uzyskania dokładniejszych analiz na temat odbiorców i jeszcze bardziej szczegółowych informacji. Zidentyfikuj nowych potencjalnych odbiorców i uzyskaj wskazówki na temat przyszłych decyzji dotyczących rozwoju i zawartości.

 • Przeniesienie danych

  Wykorzystaj analizy i odbiorców wygenerowanych z danych. Za pomocą platformy DMP połącz się z giełdami reklam, platformami supply-side (SSP) i platformami demand-side (DSP) i kup ukierunkowane reklamy w odpowiednich miejscach oraz sprzedaj swoje dane typu 1st party jako dane 2nd party.

Jakie są ograniczenia pracy z DMP?

Platforma zarządzania danymi ma wiele zalet, są jednak pewne sytuacje, w których jej możliwości są zbyt ograniczone względem innych rozwiązań analizy danych.

 • Długi czas przetwarzania

  Ze względu na poziom analizy przetworzenie i analiza nowych danych przez DMP trwa zazwyczaj dość długo. W przeciwieństwie do CDP dane w DMP nie mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym.

 • Krótki czas retencji danych

  Jako że platformy DMP często opierają się na plikach cookie, przechowywanie danych trwa zazwyczaj tylko 90 dni.

 • Wymagania dotyczące danych zewnętrznych

  Platforma DMP nie może przeprowadzić działania jedynie na danych typu 1st party, dlatego najczęstszym rozwiązaniem jest dodatkowy zakup danych.

 • Obliczenia typu „czarna skrzynka”

  Chociaż możesz zobaczyć szczegółowe informacje wygenerowane przez DMP, czasami możesz nie mieć dostępu do danych, na podstawie których je wygenerowano.

 • Brak spersonalizowanego marketingu

  Profile odbiorców są oparte tylko na atrybutach, a nie na poszczególnych tożsamościach. Możesz tworzyć reklamy dla odbiorców na podstawie profili klientów, ale nie możesz śledzić ani uruchamiać reklam ukierunkowanych na poszczególnych użytkowników za pomocą DMP.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania do przechowywania i analizowania dużych kolekcji danych typu 2nd party i 3rd party oraz ułatwiającego gromadzenie i przenoszenie danych zewnętrznych, platformy zarządzania danymi mają te funkcje, których szukasz. Jeśli jednak Twoją podstawową potrzebą jest przechowywanie i analizowanie tylko danych typu 1st party, platforma CDP zapewnia dostęp do magazynu danych, a także pewne dodatkowe korzyści.

Podstawowym zastosowaniem DMP jest segmentacja i klasyfikacja odbiorców anonimowo do celów reklamowych. Platforma CDP umożliwia natomiast tworzenie trwałych profili klientów. Oznacza to, że możesz utworzyć pojedynczy, oddzielny zapis dla każdego z klientów na podstawie unikatowego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, adres IP lub adres e-mail, i mieć dostęp do wszystkich danych tego odbiorcy z poziomu takiego zapisu.

Tworzenie trwałych profili klientów za pomocą CDP zapewnia możliwość organizowania i dostępu do danych osobistych klientów i korzystania z nich. Ponadto możesz wykorzystać CDP do organizacji danych typu 1st party i przekazania ich do platformy DMP, aby określić profile odbiorców.

Czerp więcej korzyści z danych typu 1st party dzięki CDP

Skorzystaj z platformy CDP i wyjdź poza ograniczenia systemu DMP. Zapewnij jednolitość danych typu 1st party ze wszystkich źródeł, zoptymalizuj zaangażowanie i odkryj analizy, które pomogą Ci tworzyć spersonalizowane treści i obsługę dzięki Dynamics 365 Customer Insights.

Dowiedz się, jak 365 Customer Insights wykorzystuje dane typu 1st party i oferuje znakomitą obsługę każdego klienta.