Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Hva er automatisert markedsføring?

Enkelte markedsføringsoppgaver som e-postmarkedsføring, innlegg på sosiale medier og annonsekampanjer kan være tidkrevende å utføre for hånd. I tillegg til at disse oppgavene er ineffektive, innebærer de en upersonlig, standardisert kontakt med kundeemner. Dette begrenser effekten av disse fremstøtene, noe som gir lavere markedsføringsavkastning og redusert kundeengasjement.

Programvare for automatisert markedsføring er utviklet for å løse disse utfordringene. Automatisering av disse oppgavene i alle kanaler og en tilpasset tilnærming til kunder vil ikke bare gjøre markedsføringen mer effektiv og gi økt avkastning, det vil også gi mer fornøyde kunder.

Målet med programvare for automatisert markedsføring

Det viktigste målet for automatisert markedsføring er å forbedre, effektivisere og forenkle tidkrevende markedsføringsoppgaver. I stedet for å bruke ressurser til å sende e-post- eller tekstmeldinger eller dele innlegg på sosiale medier, kan du bruke programvare for automatisert markedsføring til å lage instruksjoner, kalt arbeidsflyt, for å automatisere disse prosessene.

Ved å automatisere disse rutineoppgavene gjør du det raskere og enklere å pleie salgsklare kundeemner samtidig som du får tid til å fokusere på viktige, strategiske oppgaver.

Hvordan automatisert markedsføring fungerer

Automatisert markedsføring gjør det mulig å implementere en strategi for digital markedsføring uten å måtte utføre hvert trinn manuelt. I tillegg til å spare tid kan du trekke ut verdi fra kundedata ved å gi datadrevet innsikt i hva kundene dine ønsker og trenger. Med denne innsikten er det enklere å bygge og starte tilpassede kampanjer.

Eksakt funksjonalitet varierer fra løsning til løsning, men her er et eksempel på noen av måtene automatisert markedsføring kan være til hjelp:

 • Generering og kvalifisering av kundeemner: Tilpass innhold som er relevant for hva kunder ser etter, for å generere flere kundeemner. Poengsummer hjelper deg med å finne ut hvilke av disse kundeemnene som mest sannsynlig vil kjøpe, slik at salgsteam kan prioritere de mest lovende mulighetene.
 • Målgruppeidentifikasjon: Finn riktig målgruppe for alle kampanjer for å maksimere effekten av dem.
 • Utforming av innhold: Presenter merkevaren din konsekvent i alle kanalkampanjer med forhåndsbygde og tilpassbare maler.
 • Behovsgenerering: Opprett, plei og administrer et kundeemnes interesse med kundeemne- og databehandling i flere kanaler.
 • Levering av kampanje: Start, juster og administrer kampanjer automatisk, og få detaljerte målinger om hva som fungerer og ikke fungerer for bedre ytelse.
 • Arbeidsflyter basert på tidsplaner og kundeatferd: Angi automatiske trinn – for eksempel oppfølgings-e-post og tekstmeldinger – utløst av kundehandlinger.
 • Hendelsesbehandling: Planlegg, administrer og koordiner nettbaserte og fysiske hendelser og arrangementer for å øke markedsføringens rekkevidde og innvirkning.

Hvordan markedsføringsstøtte ser ut for kunden

Felles markedsføring for alle kunder gir uberegnelige resultater. Innholdet er enten relevant eller ikke, noe som betyr at hver kampanje er et sjansespill.

Relevant, tilpasset innhold levert hvor og når kundene vil ha det, sikrer derimot med størst sannsynlighet suksess. Å kunne samhandle med en merkevare i flere kanaler – på mobiltelefon, e-post, Internett – er svært praktisk og reduserer problemer i løpet av kjøpsreisen. Det er enklere for kunder å se innholdet de er interessert i, og enklere for dem å kommunisere med bedriften din.

Behandling av kundeopplevelser forbedrer engasjement og resultater fra start til slutt, noe som øker merkevaretilfredshet og -lojalitet.

Fordelene med programvare for automatisert markedsføring

Programvare for markedsføringsautomatisering gir mange fordeler i tillegg til tilpasset markedsføring og mer tid til å fokusere på strategiske bidrag:

 • Øk produktivitet: Markedsføringsteam kan få gjort mer på kortere tid ved å automatisere tidkrevende manuelle oppgaver.
 • Forbedret nøyaktighet: Automatisering av gjentakende markedsføring reduserer faren for menneskelige feil og sikrer en helhetlig opplevelse av høy kvalitet i alle kanaler.
 • Høyere avkastning: Tilpassede kampanjer er mer effektive og gir mer salgsklare kundeemner.
 • Mer engasjerte kunder: Med en sømløs, tilpasset kundeopplevelse er kundene mer tilfredse med og lojale mot produktene og firmaet ditt.
 • Relasjonsmarkedsføring: Med en helhetlig visning av kunde-, markeds- og trendinformasjon er det enklere og mer effektivt å gjøre kundeemner om til forretningsforbindelser.
 • Forbedret innsyn i kampanjeresultater: Detaljerte målinger om hva som fungerer og ikke fungerer, gir innsikten du trenger for å gjøre forbedringer. Noe programvare for markedsføringsautomatisering har til og med AI-funksjoner som gjør disse målingene enda nyttigere og hjelper deg å gjøre endringer og forbedringer raskere.

Tips for å utforme en strategi for automatisert markedsføring

Programvare for automatisert markedsføring er ikke en snarvei for å lykkes. For å lykkes må den kombineres med en solid strategi for markedsføringsautomatisering som tar hensyn til hele markedsførings- og salgsprosessen.

Hvis du har tenkt å legge til automatisert markedsføring i markedsføringsstrategien din, kan du ha nytte av følgende tips:

 • Planlegg trinnene for kundeemner: Ved å ordne pleien av kundeemner i trinn er det enklere å fastslå hvilke handlinger som er mest effektive til enhver tid.
 • Kom i gang med en poengsumprosess for kundeemner: Dette gjør det enklere å prioritere salgsressurser og fokusere på de mest lovende salgsmulighetene med den største sannsynligheten for å lykkes.
 • Angi en terskel for kundeemnekvalifisering: Sammen med en poengsumprosess for kundeemner kan en emnekvalifiseringsterskel gjøre at du ikke kaster bort tid og penger på lite lovende kundeemner.
 • Ordne kundereisen: Se ting fra kundens perspektiv for å identifisere områder der kundeopplevelsen kan forbedres.
 • Bygg et innholdsbibliotek: Hvis du har flere alternativer for interessant, engasjerende og relevant innhold, øker alternativene og gjør det enklere å tilpasse innhold for kundene.
 • Ta deg god tid til utrullingen: Implementer automatisert markedsføring i faser, og test ofte, slik at du kan optimalisere underveis.
 • Gjør justeringer: Markedsføring er aldri lik fra gang til gang. Endre fremgangsmåten underveis og gjør forbedringer basert på målinger for å øke sjansene for suksess.

Finn ut hvordan automatisert markedsføring hjelper DHI med å styrke kunderelasjoner

Programvare for automatisert markedsføring gjør at vannforvaltningsforetaket DHI kan øke produktiviteten og utvikle sterkere relasjoner med kundene.

Lær mer om hva automatisert markedsføring kan gjøre for bedriften din

Finn og plei salgsklare kundeemner med Dynamics 365 Marketing. Automatiser og tilpass markedsføringen med AI-funksjoner og allsidige verktøy som hjelper deg med å øke innvirkningen og produktiviteten.