Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Tilgjengelighet for Dynamics 365 og Power Platform

Vårt globale nettverk av datasentre har tre lokaliseringsnivåer for å hjelpe deg med å oppfylle kravene til datalagring, suverenitet og samsvar.

Globalt

Få tilgang til globalt tilkoblede skytjenester i hyperskala via Internett distribuert fra regionale Microsoft-datasentre.

Lokalt

Oppfyll lokale datalagringskrav ved å la alle brukere av offentlig sky i et land beholde dataene sine i dette landet.

Suverenitet

Oppbevar data innenfor oppholdslandets grenser. Få tilgang til skytjenester i hyperskala som er isolert fra globale skytjenester og distribuert fra lokale datasentre.

Se produkttilgjengelighet etter geografi

Hvis du har spørsmål, Kontakt oss.

Microsoft gir ingen garantier, uttrykte, implisitte eller lovpålagte, med hensyn til informasjonen på denne siden. Forventede datoer og funksjoner er estimater og kan endres uten varsel.