Gå til hovedinnhold

Hva er et globalt ERP-system?

Globale ERP-systemer kan bidra til å automatisere, effektivisere og optimalisere en flernasjonal organisasjon. Ressursplanleggingssystemer – kjent som ERP-systemer – hjelper bedrifter med å integrere data og informasjon i sammenkoblede apper på tvers av forskjellige avdelinger. For bedrifter som driver i flere land, gir globale ERP-systemer én enkelt sanntidsvisning av alle aspekter av virksomheten.

Automatisering er en viktig funksjon i ERP-systemer. Ved å koble sammen forretningsdata via integrerte apper kan manuelle oppgaver nå automatiseres via ERP-systemet, noe som effektiviserer dem betydelig, reduserer papirarbeid og forhindrer kundefrafall.

Denne siden vil gi deg en bedre forståelse av funksjonene til og fordelene med globale ERP-systemer. I tillegg til får du hjelp til å fastslå om et globalt ERP-system passer for bedriften din.

Hva er forskjellen mellom et globalt ERP-system og et standard ERP-system?

Globale ERP-systemer inneholder de samme funksjonene og fordelene du finner i ERP-system av mer tradisjonell type, i tillegg til funksjoner som er avgjørende for bedrifter som driver i flere land. Disse andre funksjonene retter seg mot blant annet følgende scenarioer:

 • Flere valutaer
 • Flere språk
 • Avgiftsbestemmelser i ulike geografiske områder

I tillegg til disse funksjonene som er spesifikke for flernasjonale firmaer, gir globale ERP-systemer en sanntidsvisning av forretningsoperasjoner som dekker økonomi og regnskap, produksjon, handel, forsyningskjede, lagerstyring, HR og kunderelasjonshåndtering (CRM).

Er et globalt ERP-system riktig for bedriften din?

Det er avgjørende for bedriftsledere å ha god oversikt over hver del av virksomheten – men det kan være utfordrende å få til når forskjellige datterselskaper bruker ulike valutaer, ulike språk og følger bestemmelser som er unike for hvert land.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg med å fastslå om global ERP passer for bedriften din:

 • Opererer virksomheten i flere land?

  Hvert land har unike samsvarskrav, noe som et standard ERP-system kanskje ikke er i stand til å håndtere. Globale ERP-systemer inneholder funksjoner for å håndtere utfordringene med å drive virksomhet i forskjellige land.

 • Håndterer virksomheten din flere valutaer?

  Hvis du har salg, utgifter eller leverandører i forskjellige land, vil du sannsynligvis ha med forskjellige valutaer å gjøre. Et globalt ERP-system vil hjelpe deg med å holde orden på regnskapsbehovene dine uavhengig av valutaen.

 • Må du betale skatt og avgifter i forskjellige land?

  Et globalt ERP-system kan hjelpe deg med å være oppdatert på og etterleve skatte- og avgiftskrav og overholde rapporteringsbestemmelser på tvers av flere land og områder.

 • Har du datasentre rundt om i verden?

  Selv om virksomheten din er aktiv i ett enkelt land, kan deler av driften som skjer utenfor hjemlandet, være underlagt forskjellige samsvarsregler. En global ERP kan bidra til å håndtere ulike rapporteringsbehov i ulike land.

 • Har du nylig kjøpt opp et selskap, eller har du fremtidige planer om markedsekspansjon?

  Nye anskaffelser eller sammenslåinger fører til en rekke forskjellige rapporteringstyper, verktøy og data som må integreres i systemet. Et globalt ERP-system kan være nyttig hvis du trenger å bygge bro mellom systemer fra forskjellige selskaper.

Hvis noen av disse scenarioene gjelder for din bedrift, kan et globalt ERP-system være et klokt valg for å fremme optimalisering og automatisering på tvers av virksomhetens avdelinger og funksjoner.

Funksjonene til og fordelene med et globalt ERP-system

Globale ERP-systemer har mange funksjoner som bidrar til å optimalisere alle områder av virksomheten. Her er noen av de viktigste funksjonene til og fordelene med et globalt ERP-system:

 • Standardisering og konsekvens

  Opprett og vedlikehold en global driftsmodell med standardiserte måledata og ytelsestester.

 • Automatisering og effektivitet

  Gi ansatte muligheten til å fokusere på virksomhetens vekst ved å fjerne manuelle prosesser.

 • Bruk av gode fremgangsmåter

  Hold driften mest mulig effektiv ved å vedlikeholde gode fremgangsmåter – som gir effektiv, global standardisering.

 • Samsvar og risikostyring

  Reduser risikoen ved å spore og overvåke samsvarskrav på tvers av alle lokasjoner og områder.

 • Effektiv drift

  Forbedre synligheten og eliminer flaskehalser for å skape mer sømløse operasjoner enn noensinne.

 • Reduserte kostnader

  Forbedre budsjettkontroll, eliminer overflødige elementer, og minimer kostnaden for å kjøre en global infrastruktur.

Hva skal du se etter i et globalt ERP-system?

Når du ser etter et globalt ERP-system, er det nyttig å fastslå hva de viktigste utfordringene dine er, hvilke data som kanskje må integreres, og hvilke aspekter av systemet som må inkluderes. Denne informasjonen hjelper deg med å finne et system som inneholder funksjonene du trenger. Du kan også lese om nyttige ting å ta hensyn til når du vurderer mulige globale ERP-løsninger:

Moderne og tilkoblet

Se etter et system som holder hele det digitale økosystemet ditt sammenkoblet. Ikke fokuser bare på ERP, men også på kunstig intelligens, sosiale medier, mobilapper og alle berøringspunkter i hele ditt digitale fotavtrykk.

Fleksibelt

Finn et system som kan vokse i takt med deg og la deg integrere med ulike teknologier, utvide eksisterende apper og bygge nye løsninger etter hvert som du trenger dem.

Sømløst og skalerbart

Jo mer fleksibelt systemet er, desto enklere kan det integreres med eksisterende verktøy og skape et enhetlig system – og en enklere innføringsprosess.

Oppdag Microsoft Dynamics 365

Transformer virksomheten din for den digitale tidsalderen med Microsoft Dynamics 365 – neste generasjons forretningssystemer som sømløst integrerer ERP- og CRM-funksjoner på tvers av geografiske områder. Bryt ned siloer i virksomheten med sammenkoblede systemer som gir deg en samlet visning av alt som har å gjøre med salg og drift.

For store organisasjoner

Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management samler globale økonomi- og driftsavdelinger slik at ansatte kan ta velinformerte beslutninger raskt og tilpasse seg endrede krav i markedet raskt.

For små og mellomstore bedrifter

Dynamics 365 Business Central er utviklet for bedrifter som ser etter en brukervennlig «alt i ett»-løsning for bedriftsadministrasjon for å effektivisere og kombinere forretningsprosessene, forbedre kommunikasjonen med kundene og legge til rette for vekst.