Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Dynamics 365 Fraud Protection

Bidra til å beskytte inntekten mot svindel

Kontobeskyttelse

Bidra til å forsvare mot oppretting av falske kontoer, kontoovertakelse og tilgang til svindelkontoer.

Kjøpsbeskyttelse

Forbedre akseptgraden for transaksjoner med innsikt som bidrar til å balansere inntektsmulighet mot svindeltap og problemer på betalingstrinnet.

Tapsforebygging

Identifiser avvik og potensiell retur- og rabattsvindel ved å gi butikksjefer muligheten til å iverksette tiltak raskt for å redusere tap.

Kundehistorier

Øker kapasiteten for å fange opp ekte svindel

Capital One bruker Fraud Protection til å tilby en direkte kommunikasjonskanal for kontekstavhengige transaksjonsdata, kalt transaksjonsklarering.

Identifiserer tapsproblemer raskere

BESTSELLER distribuerte Fraud Protection til et delsett av de europeiske butikkene, og så at resultatene var raskere og mer nøyaktige.

Opplever lite svindel og stor kundesuksess

Microsoft kombinerte e-handelsfunksjonen og teknologisk ekspertise for å bygge sitt eget svindelbeskyttelsessystem drevet av kunstig intelligens.

Effektiv svindelbeskyttelse

Les den bestilte undersøkelsen utført av Forrester Consulting som beskriver hvordan Dynamics 365 tilbyr bedre sikkerhet og svindelbeskyttelse.

Dynamics 365 Fraud Protection-funksjoner

Reduser falske positiver

Øk akseptgradene ved å dele kunnskap om transaksjonsklarering mellom forhandlere og utstedende banker.

Adaptiv kunstig intelligens lærer fra svindelmønstre

Bidra til å balansere resultatet og svindeltap under tilpasning til mønstre for lovlige aktiviteter og svindelaktiviteter.

Bygg forsvaret ved hjelp av tilkoblede data

Øk bevisstheten om svindelaktivitet på verdensbasis samtidig som du beskytter kundens personvern ved å dra nytte av tilkoblet kunnskap.

Ta det neste steget