דלג לתוכן הראשי

עדכונים למוצר

ראה את התכונות החדשות והעדכונים לתכונות קיימות.

אירוע השקה של Microsoft Business Applications

"קבל מבט מעמיק על התכונות והיכולות החדשות בגל השני של מהדורת 2021 של Dynamics 365 ו- Microsoft Power Platform."

תוכניות הפצה

Dynamics 365

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הגל הראשון של מהדורת 2021‬

Power Platform

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הגל הראשון של מהדורת 2021‬.

Dynamics 365

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הגל השני של מהדורת 2021‬

Power Platform

קבל מידע נוסף אודות התוכניות ואבני הדרך החשובות של הגל השני של מהדורת 2021‬