Siirry pääsisältöön

What is a CDP?

Asiakastietoympäristö (CDP), jota pidetään yleisesti markkinointiteknologian seuraavana vaiheena, on ratkaisu erillisten asiakastietojärjestelmien aiheuttamiin ongelmiin. Asiakastietoympäristön avulla on mahdollista tuottaa oikeanlainen vuorovaikutus oikealle henkilölle oikeaan aikaan ja räätälöidä jokainen asiakkaan kosketuspiste markkinoinnista myyntiin ja asiakaspalveluun.

Asiakastietojen ongelma

Jotta ymmärtäisit, mitä etuja asiakastietoympäristö voi tuoda yrityksellesi, on tärkeää ymmärtää, miten erilliset asiakastiedot voivat hidastaa liiketoimintaa.

Eri kanavien ja tietotyyppien lisääntyminen on johtanut asiakastietojen määrän huimaan kasvuun. Nämä tiedot kerätään yleensä erillisillä ja siiloutuneilla järjestelmillä, jotka voivat tallentaa tiedot, mutta eivät tulkita niitä.

Asiakastiedot voivat sisältää kaikkea mahdollista anonyymeista mainosten näyttökerroista tunnistettujen asiakkaiden ostoihin, tuotteiden käyttöön ja vuorovaikutukseen asiakaspalvelussa. Asiakastietoja on kolmea päätyyppiä:

  • Käyttäytymistiedot: Luodaan asiakkaan ja yrityksen välisen, internetiin liitettyjä laitteita hyödyntävän vuorovaikutuksen perusteella. Tällaisten tietojen avulla voidaan seurata, millä sivustoilla vieraillaan, mitä sovelluksia ladataan tai mitä pelejä pelataan.
  • Demografiatiedot: Sosioekonomisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, väestönosa, rotu, tulot, koulutus, kiinnostuksen kohteet ja työllisyys.
  • Tapahtumatiedot: Dokumentoi organisaatioiden ja/tai henkilöiden välillä tapahtuvat vaihdot, sopimukset tai siirrot. Tyypillisesti näillä tiedoilla on joko kaupallinen tai oikeudellinen merkitys ja ne voivat sisältää tapahtumia, kuten ostoja, palautuksia, maksuja, kirjautumisia, varauksia ja tilauksia.

Siiloutuneissa asiakastiedoissa on se ongelma, että niiden perusteella on vaikea ymmärtää, keitä asiakkaasi ovat, mitä he tekevät ja mitä he haluavat. Ilman dataan perustuvia merkityksellisiä tietoja yrityksen ydinliiketoiminnasta päätöksenteko on rajoitettua ja tehotonta.

Kutakin asiakastietojen luokkaa voidaan käyttää parantamaan vuorovaikutusta uusien ja vanhojen asiakkaiden kanssa. Jotta asiakastiedoista olisi hyötyä, ne on kuitenkin noudettava siiloista sekä yhtenäistettävä ja niiden käyttöä on helpotettava.

How a CDP can help

Simply put, a CDP is the solution to the customer data problem. It’s a unified database that centralizes customer data from all sources and is accessible to other systems. Far from simply aggregating that data, a CDP is designed to analyze this multi-source data and provide insights, recommendations, and a holistic view of each customer that’s based on data from every stage of the buyer’s journey.

Asiakkaat odottavat ja vaativat yksilöllisiä kokemuksia, ja ainoa tapa tuottaa niitä on lisätä tietämystä siitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Asiakastietoympäristö tarjoaa perustan tälle syvemmälle ymmärrykselle, ja ympäristön avulla voidaan parantaa ja rikastuttaa kaikkia asiakkaiden kosketuspisteitä:

Markkinoinnin asiakasprofiili: Tuota kohdennettuja vuorovaikutuksia kaikissa kanavissa käyttämällä osuvia sisältöjä ja kampanjoita, jotka lisäävät tuloksen todennäköisyyttä ja markkinoinnin tuottoa sekä tarjoavat kilpailuetua.
Myynnin asiakasprofiili: Luo yksityiskohtaisia segmenttejä ja optimoi jokainen myyntimahdollisuus mukauttamalla myynnin vuorovaikutuksia tilannekohtaisten tietojen, kuten kanta-asiakkuuden tilan, ostotiheyden, kulutuksen ja viimeisimpien ostojen, avulla.
Asiakaspalvelu: Anna asiakaspalvelijoiden käyttöön kokonaisvaltaiset asiakasprofiilit, jotta he voivat tarjota ennakoivaa ja monikanavaista tukea, joka saa asiakkaat tuntemaan itsensä ymmärretyiksi ja arvostetuiksi.

Asiakastietoympäristösovelluksen edut

A CDP can deliver numerous benefits to your organization in addition to the ones listed above:

  • Flexibility and agility: A CDP gives you greater flexibility to respond to consumer behavior and technology trends, which are always changing. You can build a technology stack on a solid data foundation that works seamlessly with the other systems you use.
  • AI and machine learning: Unless you have a dedicated team of AI experts in-house, advanced AI and machine learning capabilities such as natural language processing, predictive recommendations, and intelligent insights are cost-prohibitive to develop and implement yourself. These capabilities are built into some CDPs and provide the added advantage of more accurate predictions and insights that would otherwise be impossible to spot.
  • Greater efficiency: A CDP easily integrates the data from disparate sources, is more reliable than custom systems, and is easier to update. Whereas a proprietary system is resource-intensive and requires constant maintenance and troubleshooting, a CDP centralizes audiences and business rules so they can be applied across all the tools you use. This saves time and requires less ongoing effort from IT to maintain and update the solution.
  • Data accessibility: A CDP provides a central, accessible, and useful source of customer data that can be utilized by multiple departments to help grow your business. From marketing to sales, customer service, and business intelligence, a CDP provides the single, accurate source of truth you need to drive growth.

Mikä tekee asiakastietoympäristöstä erilaisen?

Vaikka asiakastietoympäristöllä on joitakin yhtäläisyyksiä muiden asiakastietoratkaisujen kanssa, on tärkeää ymmärtää, miten asiakastietoympäristö eroaa muista järjestelmistä, joita saatat jo käyttää.

Asiakastietoympäristön ja CRM:n välinen ero

Vaikka sekä asiakastietoympäristöt että asiakkuudenhallinnan CRM-ratkaisut keräävät asiakastietoja, asiakastietoympäristö muodostaa yhdistetyn asiakasprofiilin useiden online- ja offline-tietolähteiden perusteella. CRM tallentaa vain niin kutsutun ensimmäisen osapuolen tiedot tai asiakkaan suorat vuorovaikutukset yrityksen kanssa.

The difference between a CDP and DMP

Asiakastietoympäristö koostaa henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimiä, postitus- ja sähköpostiosoitteita samoin kuin puhelinnumeroita sekä anonyymeille että tunnetuille henkilöille. Tiedonhallintaympäristöt (DMP) käsittelevät vain niin kutsuttuja kolmannen osapuolen tietoja tai anonyymejä verkkotietoja, kuten evästeitä, laitteita ja IP-osoitteita.

Asiakastietoympäristö vie CRM- ja DMP-toiminnallisuudet seuraavalle tasolle yhdistämällä tiedot ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen lähteistä. Tämä tarkoittaa, että se sisältää sekä CRM:n että DMP:n tiedot, joiden avulla voidaan muodostaa kokonaisvaltainen näkymä jokaiseen asiakkaaseen, ja kaikki tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä sovelluksesta.

Tivoli Gardens uudisti vierailukokemuksen asiakastietoympäristön avulla

Katso, miten dataan perustuvat merkitykselliset tiedot asiakkaiden mieltymyksistä ja käyttäytymisestä Dynamics 365 Customer Insightsissa auttavat maailman toiseksi vanhinta huvipuistoa optimoimaan vuorovaikutuksen kaikissa kosketuspisteissä.

Lue lisää siitä, miten asiakastietoympäristö voi auttaa yritystäsi

Hanki kokonaisvaltainen näkymä asiakkaisiisi käyttämällä Dynamics 365 Customer Insightsia, asiakastietoympäristöä, joka integroituu helposti yrityksesi nykyisiin järjestelmiin satojen valmiiden yhdistimien avulla.

Katso, miten ratkaisu optimoi tavoittavuutesi tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvien oivallusten ja ennusteiden avulla, tehostaa ja automatisoi työnkulkuja tuottavuuden lisäämiseksi sekä suojaa tietosi sisäänrakennetuilla tietoturva- ja hallintatyökaluilla.