Gå videre til hovedindholdet

Se, hvad branchen siger om Microsoft Dynamics 365

Læs de seneste rapporter og evalueringer fra branchen.

Gartner

Kilde: Hestermann, 22. juni 2020

Gartner Magic Quadrant for cloud-ERP til produktcentrerede virksomheder

Gartner, der er en førende, uafhængig forskningsvirksomhed, har anerkendt Microsoft Dynamics 365 som visionær i sin Magic Quadrant for cloud-ERP til produktcentrerede virksomheder fra 2020.

* Denne grafik er publiceret af Gartner, Inc. som en del af et større researchdokument og skal evalueres som en del af hele dokumentet. Gartner-dokumentet kan ved henvendelse rekvireres fra Microsoft.

GARTNER is er et registreret vare- og servicemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dets associerede selskaber i USA og internationalt og bruges heri i henhold til tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes. Gartner støtter ikke leverandører, produkter eller tjenester, der er nævnt i publicerede undersøgelser, og råder ikke brugere af teknologi til udelukkende at vælge leverandører, der har fået den højeste bedømmelse eller en anden betegnelse. Gartner-researchpublikationer består af holdninger fra Gartners researchorganisation og skal ikke fortolkes som værende fakta. Gartner fraskriver sig alle garantier, både udtrykkeligt og underforstået, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Nucleus

Nucleus Research ERP-teknologiværdimatrix, 2020

Nucleus Research har anerkendt Microsoft Dynamics 365 som førende i deres ERP-teknologiværdimatrix, hvor de har vurderet funktionaliteten og brugbarheden af mere end 20 ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning).