Přeskočit na hlavní obsah

Co je inbound marketing?

Inbound marketing využívá kombinaci optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketingu na sociálních médiích, obsahového marketingu a dalších technik sloužících k přilákání a zaujetí spotřebitelů a jejich převedení na zájemce.

Strategie inbound marketingu se toho snaží docílit oznámením, nabídnutím a poskytnutím relevantních informací, které zákazníci obvykle hledají při zvažování nákupu. Inbound marketing poskytuje hodnotný a poutavý obsah, a tím nejenže snižuje plýtvání spojené s tradiční reklamou, ale také vytváří hlubší propojení se zákazníky.


„93 % rozhodnutí o B2B nákupu začíná vyhledáváním online."

(SlideShare)

Inbound vs. outbound marketing

Největší výhodou inbound marketingu je, že přitahuje lidi, kteří aktivně hledají informace za konkrétním účelem. Dobře vymyšlený inbound marketing dramaticky zvyšuje šance marketéra přilákat a ovlivnit přesně ty správné lidi ve správný čas.

„90 % osob hledajících produkt nebo službu na internetu nemá předem vybránu konkrétní značku.“

Status Labs, 2018

Outbound marketing zahrnuje kanály, které by většina lidí nazvalo tradiční reklamou. Jedná se o strategii široké sítě, kdy marketéři platí za vysílání, tisk, poštu nebo e-mailové marketingové zprávy cílené na širokou cílovou skupinu, která může nebo nemusí mít zájem o daný produkt nebo službu.

Důležitým a zároveň rostoucím problémem modelu outbound marketingu v naší médii saturované společnosti je, že lidé nevnímají sdělení tradičních reklam, přeskakují je v televizi, bez zájmu vyhazují cílenou reklamní poštu a streamovací služby používají na pozemním rádiu.

Dnešní marketéři proto chápou inbound marketing jako účinný, efektivní a měřitelný způsob, jak oslovit spotřebitele, generovat sdílení na sociálních sítích, rozšiřovat seznamy e-mailů a dostat cenné potenciální zákazníky do horní části marketingového trychtýře.

„U zájemců získaných pomocí SEO je míra uzavření obchodů 14,6 % ve srovnání s pouhými 1,7 % v případě tradičních metod, jako je reklama v tisku."

imFORZA

Lidé na strategické schůzce

Stavební kameny strategie inbound marketingu

Strategie inbound marketingu čerpá z různých technik, kanálů a typů obsahu, které marketéři používají k přilákání a zaujetí zákazníků nebo potenciálních zákazníků.

Optimalizace pro vyhledávače

Marketéři používají optimalizaci vyhledávače ke zvýšení provozu na svém webu. Správně provedené techniky SEO posouvají webový obsah marketéra do horní části výsledků internetového vyhledávání (SERP), aniž by platili za zvýhodněnou pozici.

Pomocí technik SEO marketéři usnadňují vyhledávačům jako Google vyhledávání, indexování a hodnocení jejich obsahu, čímž zvyšují pravděpodobnost, že se dostane do vyhledávačů. Mezi tyto techniky patří použití klíčových slov (slova a fráze, která uživatelé pravděpodobně použijí při hledání určitého tématu), relevantních odkazů a zpětných odkazů na webových stránkách nebo zajímavý, vysoce kvalitní obsah, který je hodný sdílení.

„70–80 % uživatelů vyhledávacích webů zajímají pouze organické výsledky a ignoruje placené reklamy.“

imFORZA

Cílové stránky

Cílová stránka je stránka, na kterou jste přesměrování po kliknutí na výsledek vyhledávače. I když to může být domovská stránka webu, v inbound marketingové kampani to bude s největší pravděpodobností samostatná stránka na webu společnosti vytvořená pro konkrétní kampaň.

Coby první zastávka na cestě návštěvníka by vstupní stránka měla naplnit očekávání daná výsledkem vyhledávání, na který návštěvník kliknul. Cílová stránka může obsahovat obecný přehled o tématu, produktu nebo službě nebo podrobnější obsah ke stažení. V každém případě by se měla snažit přesvědčit návštěvníka, aby provedl akci v podobě kliknutí na odkaz nebo vyplnění formuláře, aby mohl dále pokračovat.

Základem efektivní cílové stránky je jednoduchost. Použijte krátký trefný nadpis, prakticky zaměřený srozumitelný text propagující vaši nabídku a tlačítko výzvy k akci (CTA) přitahující pozornost a nabádající k úkonu.

Při vytváření cílových stránek je také důležité vzít v úvahu, že více než polovinu webového provozu dnes obstarávají mobilní zařízení, takže stránky by měly být responzivní.

Formuláře

Formulář je ta část cílové stránky, kde jsou návštěvníci převedeni na zájemce, které můžete přesunout do marketingového trychtýře a skrz něj. Marketéři často nabádají návštěvníky ke sdílení kontaktních informací nabízením kvalitního obsahu výměnou za vyplnění formuláře umístěného na cílové stránce. Klíčem k formuláři s vysokým počtem převodů je vyvážení vaší touhy zachytit spoustu informací o potenciálním zákazníkovi a jeho opatrnosti při jejich poskytování.

Obsahový marketing

Obsahový marketing zahrnuje média, jako jsou blogy, elektronické knihy, videa, zpravodaje, webináře a události, které potenciální zákazníci a zákazníci vnímají spíše jako užitečné informace než jako reklamu. Obsahový marketing zvyšuje zapojení poskytováním vysoce hodnotného obsahu, který informuje a vzdělává bez přehnaného tlačení na prodej produktu.

„Pouhé dvě třetiny (66 %) programů obsahového marketingu upřednostňují informační potřeby cílové skupiny před prodejními/propagačními sděleními své organizace. Přesto to dělá 88 % nejúspěšnějších organizací.“

Content Marketing Institute, 2020

Sociální média

Weby sociálních médií jako LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram apod. pomáhají marketérům propagovat obsah zaměřené cílové skupině a svádět internetový provoz na cílovou stránku inbound kampaně – s přidanou hodnotou v podobě zachycení dat o návštěvnících, kteří se prokliknou.

„Psané články, videa a obrázky jsou tři nejzajímavější typy obsahu na sociálních médiích.“

Clutch, 2017

Platba za proklik

Reklama s platbou za proklik (PPC) slouží k lepšímu umístění reklamního obsahu ve výsledcích internetového vyhledávání a ke zvýšení návštěvnosti inbound obsahu. Zatímco PPC může dostat obsah marketéra do popředí výsledků vyhledávání, výřečný „sponzorovaný“ nebo „reklamní“ text mohou vyhledávače považovat za méně věrohodný než obsah zobrazený v organických výsledcích vyhledávání.

„70–80 % uživatelů vyhledávacích webů zajímají pouze organické výsledky a ignoruje placené reklamy.“

imFORZA

Retargeting

Retargeting používá soubory cookie k opětovnému zapojení osob, které již dříve reagovaly na vaši značku na webu a sociálních médiích. Marketérům dává příležitost opakovaně poskytnout relevantní obsah a pečovat o zájemce.

Tyto komponenty pro nasazení dobře vyvinuté strategie inbound marketingu podporují generování zájemců a navedou je k cestě a cestou generování poptávky, která je vezme na poutavou a smysluplnou cestu zákazníka.

„47 % kupujících uvádí, že si nejprve prohlédnou 3–5 částí obsahu, než kontaktují obchodního zástupce.“

Demand Gen Report Content Preferences Survey, 2016

Osoba sedící na židli

Cesta inbound marketingu

Inbound marketing má široký záběr, a to jak z hlediska velkého počtu komponent, tak z hlediska palety médií, která lze v inbound marketingu použít. Pro pochopení, jak to všechno dohromady funguje, je dobré podívat se na zjednodušenou cestu fázemi kampaně inbound marketingu.

Vytvoření

Na začátku cesty marketér vytvoří kolekci obsahu o produktu nebo službě. V raných fázích zapojení by to měly být hlavně informační zdroje – elektronické knihy s neutrálním vztahem ke značce optimalizované pro vyhledávače, příspěvky na blogu nebo videa s informacemi, o jaký produkt nebo službu jde, kdo je používá a jak vybrat nejlepší produkt nebo službu v dané kategorii. Společnost také plánuje sérii živých webinářů a akcí po celé zemi.

Nalákání

S připravenými obsahovými prvky kampaně je na čase začít lákat potenciální zákazníky.

Společnost zahájí kampaň pro LinkedIn, která staví do popředí několik vytvořených obsahových aktiv, přičemž každý příspěvek je propojen s příslušnou cílovou stránkou příslušného aktiva. Zároveň se na internetu začnou zobrazovat reklamy s platbou za prokliknutí, které jsou cíleny na osoby hledající související informace, a obsah optimalizovaný pro vyhledávače posouvá cílové stránky společnosti mezi horní výsledky internetového vyhledávání.

Převedení a doručení

Každý uživatel hledající užitečné informace o produktu nebo službách této společnosti by byl odpuzen do očí bijícím tlačením jedné značky za účelem prodeje. Pokud chcete, aby návštěvníci vyplnili formulář na cílové stránce a vy jim mohli předat svůj obsah (a to chcete!), cílová stránka se musí zaměřit na hodnotnost a hodnověrnost elektronické knihy, webináře nebo videa, které nabízíte. Koneckonců, inbound marketing je o přilákání zákazníků – nikoli jejich odpuzení.

Retargeting a remarketing

Jakmile návštěvníky dostanete na svou cílovou stránku, můžete se s nimi kdykoli spojit a využít jejich chuť nakupovat.

Pokud návštěvníci na cílové stránce vyplní formulář, budete mít jejich e-mailovou adresu, kterou můžete použít k průběžnému zasílání relevantního obsahu přímo do jejich složky doručené pošty, přičemž tento obsah může stále více zmiňovat propagovanou značku. A i když formulář nevyplní, retargeting a seznamy retargetingu založené na souborech cookie nebo pixelech jim pomohou opakovaně „najít“ váš obsah prostřednictvím cílených reklam zobrazovaných ve vyhledávačích a na platformách sociálních médií, jako je LinkedIn, Twitter nebo Facebook.

Proč je inbound marketing tak efektivní?

Když zákazníky posadíte na místo řidiče – necháte na nich, kdy a jak se chtějí spojit s vaší značkou – otevíráte příležitost pro hluboké, trvalé zapojení a dlouhodobé obchodní vztahy.

Ještě lepší je, že úspěšná inbound marketingová kampaň postavená na skutečně hodnotném obsahu může z dnešních kupujících udělat zítřejší propagátory vaší značky, kteří sdílejí a doporučují váš obsah na profesionálních a běžných sociálních sítích.

Zjistěte, jak globální společnost zabývající se vodohospodářskými řešeními využívá inbound marketing k rozšíření cesty zákazníka

Skupina lidí diskutujících o inbound marketingu
„To, čeho jsme byli svědkem, bylo účinné využití automatizace a inbound marketingu k rozšíření vědomostí našich zákazníků."

Demand Gen Report Content Preferences Survey, 2016

Vydejte se na cestu inbound marketingu

Zjistěte, jak přilákat kvalitní zájemce, vytvářet marketingový obsah a přizpůsobit cestu zákazníka pomocí funkcí využívajících AI v aplikaci Dynamics 365 Marketing.


„72 % online marketérů tvrdí, že pravidelná tvorba relevantního obsahu představuje jejich nejefektivnější taktiku SEO.

MarketingProfs