Přeskočit na hlavní obsah

Posun od ohlížení zpět k pohledu vpřed

U dnešních finančních lídrů dochází k posunu. Musí nyní vést transformaci od vykazování minulosti k vytváření budoucnosti – odvozovat přehledy, které předpovídají, co bude dál, automatizovat procesy a pracovat strategičtějším způsobem přes hranice organizace. Nestačí jen držet krok, je třeba udávat cestu.

Logo Chemonics
„Jak se společnost zaměřovala na nové příležitosti, potřebovali jsme nový, jednotný základní systém, který by lépe vyhovoval obchodní složitosti naší organizace a poskytoval nám rychlost umožňující pokračování růstu."

Eric Reading, Executive Vice President

Získejte přehledy z vlastní finanční transformace společnosti Microsoft

Hear from senior finance leaders in this webinar series on the lessons they learned—and how their roles evolved—while digitally transforming Microsoft’s financial organization.

Podpora dopadu na rozsáhlejší podnikání prostřednictvím digitální transformace

Finanční analýza a výkaznictví: Od dat k užitečným přehledům.

Prognózy a strategie: Využití dat pro informované rozhodování.

Proč finanční vedoucí používají Dynamics 365 Finance

Zlepšete finanční výkonnost

Získejte globální viditelnost finančního stavu vašeho podnikání s pracovním prostorem pro finančního ředitele, který poskytuje základní KPI, grafy a finanční metriky pro podporu odpovědnosti, efektivity a růstu.

Podpořte strategické inovace

Propojte své globální operace a proměňte finanční diskuse ze statických pohledů zaměřených na historická data do dynamických pohledů na budoucí trendy, příležitosti a inovace.

Proměňte dodržování předpisů v konkurenční výhodu

Splňujte globální a místní obchodní požadavky, snižujte rizika a přeměňte dodržování předpisů na tržní příležitost k růstu vašeho podnikání.

Vyzkoušejte Dynamics 365 Finance