Přeskočit na hlavní obsah

Škálujte provoz pomocí Dynamics 365 Customer Service Professional

Zefektivněte podporu pomocí řešení, které zjednodušuje procesy a zlepšuje zkušenosti zákazníků.

Personalizujte služby

Umožněte použití samoobslužných portálů, aby zákazníci mohli problémy řešit samostatně. Neustále zlepšujte zkušenosti díky poznatkům o spokojenosti zákazníků.

Posilte svůj tým

Zrychlete nasazení a snižte eskalace pomocí intuitivních zkušeností agentů. Zajistěte agentům rychlé řešení problémů pomocí správy případů s podporou znalostí.

Získání užitečných přehledů

Použijte přehledy k optimalizaci výkonu agenta, získejte komplexní pohled na cesty zákazníků a snižte provozní náklady.

Oznamujeme nové licenční slevy

Využijte slevy na licence pro Dynamics365 Customer Service Professional ve výši 100 procent za první čtyři měsíce při zavedení ze starších kompatibilních systémů. Obraťte se na svého partnera nebo zástupce společnosti Microsoft a začněte ještě dnes.*

*Nabídka je k dispozici od 1. srpna 2020 do 30. června 2021 a vztahuje se pouze na nové oprávněné zákazníky zavádějící Dynamics365 Customer Service Professional ze starších kompatibilních systémů. Licence musí platit minimálně jeden rok a vztahují se na ni dodatečné podmínky a ujednání. Veškeré informace a potvrzení, zda máte na tuto nabídku nárok, získáte u svého partnera společnosti Microsoft.

Prozkoumejte předem sestavená řešení na AppSource

Rozšiřte funkce Customer Service Professional o potřeby vaší firmy.

Proveďte další krok


} }